Úvodní stránka

Haltmar Bohdan MUDr. (gynekolog)


Tento lékař je léta spolupracovníkem společnosti Energy a dnes jejím úspěšným lektorem.
Haltmar Bohdan MUDr., tel. 583 415 220
Ostrava - jen externě
Zábřeh na Moravě - jeho súkromnná ordinace: Masarykovo náměstí 18
e-mail: haltmar@rps.cz

Gynekolog, který dal důvěru přírodě “Bylinky mohou pacientkám pomoci vyhnout se případně i operaci”, tvrdil titulek v deníku, který představil čtenářům MUDr. Bohdana Haltmara, gynekologa ze Zábřehu.

Po absolutoriu na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se doktor Haltmar již od počátků své profesionální dráhy věnuje oboru gynekologie a porodnictví. Od roku 1992 vede vlastní gynekologickou ordinaci v Zábřehu a dva roky nato začal spolupracovat s porodnicko gynekologickým oddělením Nemocnice v Šumperku. Absolvoval řadu kurzů a stáží jak ze svého oboru (např. gynekologická laparoskopická chirurgie, ultrasonografie), ale také v oboru akupunktury. Je členem České gynekologické a porodnické společnosti J. E. Purkyně a České lékařské akupunkturistické společnosti. Při své práci spojuje metody klasické medicíny s akupunkturou, fytoterapií a dalšími způsoby alternativní medicíny. Jeho spolupráce s Energy se datuje od roku 1998. “Alternativní medicínou se zabývám už dvě desítky let,” tvrdí MUDr. Haltmar ve jmenovaném periodiku. “S konkrétní aplikací bylinných extraktů (produkty Energy – pozn. red.) při gynekologické léčbě jsem začal před šesti lety. V kombinaci s klasickou léčbou s nimi dosahuji velice dobrých výsledků,” konstatuje dále. Kvalitní bylinné koncentráty jsou podle jeho slov schopné kladně ovlivňovat léčbu vaječníkových cyst, chronických zánětlivých potíží gynekologického charakteru, nepravidelnosti menstruačního cyklu, rovněž léčbu některých forem neplodnosti, a aktivně působí i jako všeobecná protinádorová prevence. V určitých případech jsou tyto přírodní prostředky vhodným doplňkem také při pooperační léčbě nebo po klasické medikamentózní terapii. Nejednou pomohl tento léčebný postup pacientkám vyhnout se operačnímu zákroku a v naprosté většině případů přispěl ke zkvalitnění jejich života z pohledu chronických ženských potíží. Velkou předností produktů Energy je podle doktora Haltmara skutečnost, že nemají žádné vedlejší účinky. Podle jeho studie prezentované na odborném sympoziu Universum 2003, v níž použil výsledky svých dvouletých zkušeností s produkty Energy při konzervativní léčbě vaječníkových cyst, měla tato metoda účinnost 83 %. Další dílčí studie MUDr. Haltmar v tomto směru připravuje. “Nejsem sám, kdo využívá těchto metod, které samozřejmě kombinuji s principy klasické medicíny. Řada mých kolegů postupuje stejně, též s kladnými rezultáty. Osobně si myslím, že v zájmu pacienta a ve snaze o co nejlepší výsledky léčby musí zákonitě dojít k efektivní kombinaci západní medicíny s ověřenými postupy medicíny alternativní. Takové spojení obou zatím odlišných pohledů bude mít pro pacienty největší přínos”, tvrdí gynekolog, který v poslední době podnikl po republice řadu přednášek věnovaných zmiňované problematice. Po té předvánoční navštíví opět jižní Čechy teď v březnu s tématem Humáty v produktech Energy a jejich využití v gynekologii.

Copyright Cesty ke zdraví © 1996-2012
email