Úvodní stránka

Odborná radaSpolečnost Energy spolupracuje od začátku svého působení s lékaři, specialisty a terapeuty různých oborů. Nejužší spolupracovníci z nich se stali členy Odborné rady Energy, která je garantem vysokého standardu nabízených produktů a služeb a zodpovídá za zvyšování  odborného kreditu firmy.

Členové Odborné rady:

MUDr. Bohdan Haltmar po absolutoriu na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se již od počátků své profesionální dráhy věnuje oboru gynekologie a porodnictví (atestace I. i II. stupně). Od roku 1992 vede vlastní gynekologickou ordinaci v Zábřehu a od roku 1994 také spolupracuje s porodnicko gynekologickým oddělením Nemocnice v Šumperku. Absolvoval řadu kurzů a stáží jak ze svého oboru (např. gynekologická laparoskopická chirurgie, ultrasonografie,), tak i v oboru akupunktury. Je členem České gynekologické a porodnické společnosti J. E. Purkyně a České lékařské akupunkturistické společnosti. Ve své praxi spojuje metody klasické medicíny s akupunkturou, fytoterapií a dalšími metodami alternativní medicíny. Jeho spolupráce s Energy se datuje od roku 1998. Členem Odborné rady se stal v roce 2006.

MUDr. Jiří Hanzel je absolventem Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. Po ukončení postgraduálního  studia zde atestoval  v oboru všeobecného lékařství. Zájem o alternativní medicínu započal studiem homeopatie institutu Boiron. S Energy se  seznámil v roce 2000.
Od roku 2006 je členem Odborné rady a v současné době pracuje jako praktický lékař pro dospělé ve Valašském Meziříčí.

Eva Joachimová se v roce 1968 dostala do prvního kontaktu se starými čínskými texty a o rok později s čínskou astrologií. V letech 1980 – 1995 se stala žákyní doktora Borise Brina, významného českého sinologa, který v taoistických čínských klášterech získal hluboké znalosti z původních čínských umění. V letech 1988 – 2000 převzala od Mistra LI původní, mnoho tisíc let ústně předávané tajné čínské umění HAM YU. Studium kosmologie si v devadesátých letech doplnila na Evropské univerzitě tradiční čínské medicíny Mistra LEUNG Kok-Yena, bývalého rektora Hongkongské univerzity tradiční čínské medicíny.
Pracuje jako praktik HAM YU (např. aplikace FENG SHUI) a jako terapeut původní čínské medicíny. Je autorkou několika knih z oblasti medicíny (rakovina) a čínské kosmologie (základy HAM YU). Její spolupráce s Energy se datuje od roku 1998.
Od r. 2006 je členkou Odborné rady Energy.

Copyright Cesty ke zdraví © 1996-2012
email