Úvodní stránka

Zdraví


Jedním z hlavních důvodů, proč se dnes lidé stále častěji obracejí k netradičním způsobům léčení, bývá pocit, že ne vždy se lékař věnuje pacientovi podle jeho představ. Ať už je tomu z jakýchkoliv příčin, nemocnému většinou chybí lidský přístup v širších souvislostech a léčba, na níž se může podílet vlastními silami.

Záměrem firmy Energy není kritizovat nebo popírat alopatické metody klasické medicíny, ale pomáhat konkrétní radou a výchovou k novému pohledu na péči o vlastní zdraví.

Jsme rádi, že stále přibývá lékařů, zejména v našich řadách, kteří se přiklánějí k celostní medicíně, i pacientů, motivovaných péčí o vlastní zdraví. Právě jim patří naše pomocná ruka nejen při výběru vhodných preparátů. Přípravky Energy jsou nechemické, působí šetrně, pomáhají nás zbavit zdravotních problémů v případě, že jsou vybrány na doporučení odborníka, který jim rozumí. Pak už je to na každém z nás.
Jedinečnou nabídkou společnosti Energy jsou bezplatné konzultace zdravotních obtíží s odborníky z řad lékařů i léčitelů a měření Supertronicem, to vše na objednání v Klubech Energy.

Těm, kteří navštíví naše internetové stránky a chtějí radu ihned, nabízíme kvalitní odborné materiály, precizně vypracované pomůcky pro užití a aplikaci produktů, a také odbornou internetovou poradnu. Přímo pod heslem Zdraví naleznete také "nástěnku" s příspěvky našich uživatelů a jejich vlastními zkušenostmi s užíváním preparátů.

Copyright Cesty ke zdraví © 1996-2012
email